HİZMETLERİMİZ

Teknik Temizlik
Boya tesislerinde kullanılan askı, kanca vb. malzemelerin veya hatalı boyanmış metal parçaların üzerindeki toz boya, yaş boya ve kataforez kaplamalarının yüzeyden temizlenmesi için özel dizayn edilmiş ısıl işlemle boya temizleme fırınıdır.


İşlem sırasında ortaya çıkan boya organik gazları fırında yüksek sıcaklıkta tekrar yakılarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde ortama atılır. Yakıt olarak, doğaya dost doğalgaz kullanılmaktadır.
Sıcaklık, süre, emniyet kontrolleri, arıza uyarıları PLC kontrol ünitesi üzerinden yapılır ve istendiğinde farklı boya tiplerine göre farklı programlar uygulanabilir.

- Metal fiziksel yapısında form bozukluğu oluşturmaz, parçalar makina içerisinde eşit ve stabil ısı dağılımı görmektedir.
- Hiçbir şekilde atık sorunu oluşturmaz, doğal kaynak tüketimi azdır.
- Kirletici içermeyen durulama suyu açığa çıkar.
- Minimal limit değerlerinin çok altında emisyon açığa çıkarır.
- Malzemenin şeklinde bozulma olmaz.
- 60 dakika içerisinde metal malzeme üzerinde istenmeyen kaplamaların tamamı yüzeyde hiçbir aşınma ve deformasyon olmadan temizlenir.
Fason Kumlama
Kaplanacak metalin üzerindeki pas, tufal, gres gibi kalıntıların temizlenerek kaplama öncesi yapılan bir yüzey işlemdir. Bu işlem kaplamanın malzeme üzerinde daha iyi tutunmasını sağlar.
Elektrostatik Toz & Yaş Boya Aparat Temizliği
3-elektrostatik-tozElektrostatik toz boyama, çevresine zarar vermeyen bir yöntemdir.
Bu işlem, bir hava akımı ile özel olarak geliştirilen bir toz boya tabancasına taşınır ve bir toz bulutu halinde toz boya kabini içinde pülverize edilir. Burada statik elektrik ile yüklenen toz topraklanmış ürün üzerine, her tarafına eşit ve muntazam olarak dağıtacak şekilde kaplanır. Aşırı olarak püskürtülmüş bulunan toz boya (ürün üzerine yapışmayan) tekrar kullanılmak üzere, toz boya kabini içindeki emme sistemiyle havadan ayrılıp geri kazanılır. Geri kazanılan tozun tekrar kullanılabilme özelliği toz boya tekniğinin en ekonomik avantajlarından biridir.